• YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvikleri

 

Yatırım Teşvik Destekleri, yatırım teşvik belgesi çerçevesinde işletmelere sağlanan vergi indirimleri, SGK teşvikleri, KDV ve gümrük vergisi istisnaları, faiz ve kar payı destekleri ile yatırım arazisi tahsisi gibi önemli avantajlardır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım tutarı, yatırım konusu, fizibilite kapsamında; arsa, inşaat ve bina harcamaları, global makine listeleri, yerli ve ithal makine listeleri, teçhizat ve bunlarla ilgili yazılım harcamaları, fabrika kurulumu kapsamındaki bilgileri ihtiva eden bir belgedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetlerimiz

·         Yatırım konusunun ve tutarının yatırım teşvik belgesi için bölgesine ve sektörüne göre gerekli asgari şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti,

·         Yatırım teşvik belgesine dahil edilebilecek harcamaların (arsa, bina ve inşaat, makine, teçhizat ile yazılım) tespiti,

·         Yatırım teşvik belgesi için fizibilite raporu hazırlanması,

·         Yatırım teşvik belgesi başvuru işlemlerinin yapılması,

·         Yatırım teşvik belgesi kapsamında harcamaların sistem gerçekleştirilmesinin yapılması,

·         Yatırım teşvik belgesi kapsamında fatura kesilmesi ve sistem girişlerinin yapılması,

·         Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnalarının yapılması,

·         Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrükten makine çekilmesi işlemlerinin yatırım teşvik belgesine yansıtılması,

·         Yatırım teşvik revize işlemlerinin yapılması,

·         Yatırım teşvik belgesi süre uzatımlarının yapılması,

·         Yatırım teşvik belgesinin kapatılması - tamamlama vizesi işlemlerinin yapılması,

Yatırım Teşvik Belgesi Ücreti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi için bir ücret alınmamaktadır. Kısaca Bakanlık tarafından tahsil edilen bir ücret söz konusu olmadığı için yatırım teşvik belgesi alımı ücretsizdir ve devlete herhangi bir ücret ödenmez.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırım Teşvik Bölgeleri - İllerin Yatırım Teşvik Konuları ve Asgari Yatırım Tutar ve Kapasiteleri - Yatırım Teşvik Belgesi


-İllerin Yatırım Teşvik Bölgeleri Dağılımı (01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.)

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elazığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkari

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

 

 

 

Şırnak

 

 

 

 

 

Van

 

 

 

 

 

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

Yatırım Teşvik Sistemi  - Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI

TEŞVİK BÖLGELERİ

1. BÖLGE

2. BÖLGE

3. BÖLGE

4. BÖLGE

5. BÖLGE

6. BÖLGE

KDV Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Gümrük Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti)

15

20

25

30

40

50

SGK İşveren Prim Muafiyeti

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl (4)

SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı

10

15

20

25

35

 

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz)

Yok

Yok

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Yok

Yok

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Sigorta Primi Desteği - Çalışan Payı

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Yapı Harçları Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Emlak Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Yatırım Teşvik Belgesi Kurumlar Vergisi - Gelir Vergisi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Kurumlar Vergisi - Gelir Vergisi Muafiyet  Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak;

·         Makine ve teçhizatlar

·         Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları

KDV’den istisnadırlar. Yatırım Teşvik Belgesi KDV Muafiyet Yazısı alımı yapılır.

Yatırım Teşvik  Belgesi Gümrük Vergisi İstisnası

KDV’den istisna olan makine ve teçhizat ithal işlemleri için gümrük vergisi istisnası mevcuttur.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği (SGK İşveren Payı Prim Muafiyeti)

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında SGK teşviklerinden bölgesine göre değişen oranlarda yatırımcılar yararlanır.

Sigorta Primi İşveren (SGK) Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

Bölgeler

Uygulama Süresi

Sigorta Primi İşveren  Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı  (%)

1

2 yıl

10

2

3 yıl

15

3

5 yıl

20

4

6 yıl

25

5

7 yıl

35

6

10 yıl

 

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği

6’ncı bölgede; stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik belgeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla,  sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Devlet tarafından karşılanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gelir Vergisi Stopajı Desteği

6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar kapsamında işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 

Bölgesel Yatırım Teşvik - Program Konusu

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. İllere göre desteklenen sektör ve konular değişebilmektedir.

Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.

İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi için Kimler Başvurabilir?

·         Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

·         Kamu kurum ve kuruluşları,

·         Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

·         Dernekler ve vakıflar,

·         Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Yeri-Arazi Tahsis Desteği

Yatırım teşvik belgesi kapsamında; sanayi yatırımları, hayvancılık yatırımları, eğitim yatırımlar ile turizm yatırımları için yatırımcılara yatırım yeri-arazi  (arsa) tahsisi teşviği sunulmaktadır. 49 yıllığına sunulan arazi tahsis ve irtifak hakkı desteği yatırımcılar açısından son derece değerlidir.

Destek unsurlarından “yatırım yeri-arazisi tahsisi” desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yatırımcılara sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru - E-tuys Sistemi

Etuys sistemi yetkilendirme ve taahhütname gerekliliği bulunmaktadır.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Yatırım Teşvik Belgesi için Kimler Başvurabilir?

·         Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

·         Kamu kurum ve kuruluşları,

·         Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

·         Dernekler ve vakıflar,

·         Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl  ve Nereden Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yapılan fizibilite sonrası E-TUYS sisteminden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurunun onaylanması ile alınır. 

Yatırım Teşvik Belgesi Sonrası Yapılması Gerekenler

Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra yatırımların E-TUYS sistemine girilmesi, gerekli durumlarda yatırım teşvik belgesi revize işlemleri yapılması nihai olarak ise yatırım teşvik belgelerinin kapatılması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Süre Uzatımı İşlemleri

Yatırım teşvik belgelerinde eksiklikler ve değişiklikler için Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı belli şartlar altında mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi  Kapatma İşlemleri - Tamamlama Vizesi

Tamamlanan yatırım projeleri için Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Gerekli belgeler ile yapılacak başvuru sonrası yatırım teşvik belgesi kapama işlemi yapılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Mevzuatı

Yatırım Teşvik Belgesi Mevzuatı;

15/6/2012 Tarihli Ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)

düzenlemelerinden oluşmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları

Teşvik Sistemi kapsamında destek unsurları genel hatları ile aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında; Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi, Vergi İndirimi (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi) SGK Prim Desteği (SGK İşveren Payı), Gelir Vergisi Muhtasar Desteği, Faiz ve Kar Payı Oranı Desteği (Banka veya Finansal Kiralama Şirketi üzerinden), Arazi-Yatırım Yeri Tahsisi, Katma Değer Vergisi İadesi destekleri sağlanmaktadır:

Destek Unsurları

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

KDV İstisnası

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

Vergi İndirimi

 

+

+

+

Sosyal Sigortalar Prim Desteği(İşveren Payı)

 

+

+

+

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi*

 

+

+

+

Sosyal Sigortalar Prim Desteği(Çalışan Payı)*

 

+

+

+

Faiz Oranı Desteği **

 

+

 

+

Arazi Tahsisi

 

+

+

+

KDV İadesi***

 

 

 

+

*Yatırımın Bölge 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

**Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 3, 4, 5 veya 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

***Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için sağlanır.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi

Teşvik konusu olmadığı özel olarak belirtilen yatırım konuları arasında bulunmayan bütün sektörler genel teşvik kapsamındadır. Ancak en az;

·         1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL

·         3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL 

asgari sabit yatırım şartı bulunmaktadır.

Stratejik Yatırımların Teşviki

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

6 Bölge Teşvik - Bölgesel Yatırım Teşvik

Altıncı bölge teşvikleri diğer bölgelere göre daha yüksek orandadır. 

Cazibe Merkezleri Programı

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları yatırım teşvik sistemi kapsamında özel olarak desteklenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı - Proje Bazlı Destek Programı - Hamle Programı

Öncelikli Yatırım Konuları - Yatırım Teşvik Sistemi

Öncelikli yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler - Yatırım Teşvik Destekleri

Yatırım teşvik süreçleri e-TUYS sistemi üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.