• TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ
  • Turquality Desteği

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, giderlerinin desteklenmesi yoluyla,  uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla var olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu bir Türk malı imajının ortaya çıkarılması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

  • Yurt Dışı Birim ,Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği

Firmaların ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

  • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

"Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği", "Pazara Giriş Desteği", "Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi" ve "E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" olmak üzere 4 ayrı destekten oluşan bir destek programıdır. 

  • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım giderlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

  • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslar arası uluslarası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

  • Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Desteği

 Türkiye de üretim yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların ,ara mamül üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen bir destek programıdır..

  • Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Desteği

Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.